Obsługa pacjenta – trening dla personelu medycznego

Termin

09 - 10 wrzesień 2024 (pon. - wt.)

Prowadzący

 • Krzysztof Sobczak
  Krzysztof Sobczak
  konsultant-trener, asesor

  Doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w GUMed, kierujący Pracownią Komunikacji Medycznej, opiekun SKN Komunikacji Medycznej GUMed. Doświadczenie specjalistyczne zdybywał jako konsultant-trener w WhiteFox i YARI. Posiada 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dydaktycznych.

  Autor ponad 60-ciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, kierownik projektów naukowych i badań ogólnokrajowych. Współpracuje z Rzecznikiem Prawa Pacjenta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Specjalizuje się w komunikacji medycznej, programach zarządzania emocjami, treningu odporności na stres w oparciu o rozwiązania behawioralno-poznawcze.

  Doświadczenie (realizacja 30+ projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych, zarządzanie 16+ projektami w badań ogólnokrajowych i programach doradczo-szkoleniowych, 42+ raportów DC, 8000+ godzin warsztatowych/dydaktycznych) zdobył współpracując z wieloma uczelniami badawczymi i instytucjami związanymi z obszarem opieki zdrowotnej (np.: Gdańskie Centrum Zdrowia, UCK, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Hospicjum w Pucku, Fundacja OD-WAGA, itd..)

Cena:

1300,00 PLN
PPNT Gdynia

Lokalizacja

PPNT Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Strona WWW
https://yari.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka_PPNT_legenda_2022.jpg

Opis szkolenia

Dla kogo

 • Lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, rejestratorki medyczne, opiekunowie medyczni

Oczekiwane rezultaty

 • Podnieśnie skuteczności związanej z jakością obsługi pacjentów
 • Doskonalenie strategii komunikacyjnych opartych na empatii
 • Rozwój umiejętności związanych z zarządzałem trudnymi emocjami i rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem motywacji oraz radzenia sobie z agresją i manipulacją

Plan

 • 2 dni szkoleniowe
 • Rozpoczęcie o godzinie 8:30
 • Zakończenie o godzinie 15:30
 • Kawa, poczęstunek, obiad

Program szkolenia

Komunikacja w obsłudze pacjenta – techniki metody Solution Focus

 • Nawiązywanie pierwszego kontaktu
 • Budowania relacji opartej na szacunku i zaufaniu
 • Techniki rozpoznawania potrzeb i oczekiwań pacjenta – aktywne słuchanie, parafraza i odzwierciedlanie
 • Budowanie rozwiązań w sytuacji niewystarczających zasobów (terminów, dostępności wizyt itd.)
 • Empatyczne radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami
 • Asertywność (komunikat „ja”, stawianie granic, nazywanie emocji)
 • Techniki wywierania wpływu w zakresie zmiany negatywnych zachowań pacjenta

Bardzo trudny pacjent, silne emocje

 • Techniki Interwencji Kryzysowej (pacjent agresywny, zagrożenie zdrowia i życia, groźby)
 • Radzenia sobie z oskarżeniami, obiekcjami, ocenami
 • Radzenie sobie z reakcjami i trudnymi emocjami pacjentów – lękiem, niepokojem, paniką, agresją
 • Techniki obniżania napięcia pacjenta
 • Budowanie poczucia bycia słuchanym i rozumianym
 • Budowanie rozwiązań. Radzenie sobie z manipulacją
 • Techniki metody NVC (nazywanie faktów, uczuć, potrzeb i oczekiwań)

Techniki radzenia sobie ze stresem, wyczerpaniem i wypaleniem

 • Ewaluacja wyczerpania i siły własnego EGO (siły woli)
 • Technika „łowienia zasobów”
 • Ćwiczenia wg metody radzenia sobie ze stresem w oparciu o uważność
 • Praca z ruminacjami (powracającymi, natrętnymi, przeszkadzającymi myślami i zmartwieniami)
 • Techniki obniżające poziom stresu i wzmacniające twardość psychiczną (hardiness)
 • Ćwiczenia umożliwiające rozpoznanie i redukcję napięć w ciele (techniki metody TP, elementy teorii poliwagalnej)

Dlaczego nasza firma?

 • Analiza lingwistyczna

  Specjalizujemy się w analizie języka wypowiedzi. W trakcie treningów precyzyjnie opisujemy powtarzające się konstrukcje językowe oraz schematy myślenia pojawiające się w wypowiedziach i reakcjach uczestników.

 • Praktyka

  Pracujemy metodą treningu poznawczo-behawioralnego. Zajęcia są wymagające i składają się z dużej ilości ćwiczeń. Będziesz zmęczona/y.

 • Trudny feedback

  Na szkoleniu najprawdopodobniej popełnisz sporo błędów i otrzymasz dużą ilość dedykowanej informacji zwrotnej. Nie będzie łatwo.

 • Rzeczywiste case’y

  W trakcie szkolenia pracujemy z realnymi, trudnymi sytuacjami, z którymi na codzień zmagają się nasi uczestnicy.

 • Małe grupy

  Maksymalnie 8 osób.
  Indywidualne podejście do każdego uczestnika.

 • Standard obsługi

  Komplet materiałów szkoleniowych. Certyfikaty ukończenia szkolenia.
  Przestronne, klimatyzowane sale. Poczęstunek dla każdego uczestnika.

Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenie

Liczba uczestników
Available za uczestnika: 6
Niestety. W tym terminie wszystkie miejsca są już zajęte. Spróbuj wybrać inny termin szkolenia.