Konsultanci z doświadczeniem

Osobiste doświadczenie naszych konsultantów to ponad 100 projektów, w ramach których zrealizowali oni ponad 5000 godzin warsztatów i treningów – pełniąc rolę trenerów, asesorów oraz kluczowych ekspertów. Współpracę realizowali oni między innymi z następującymi instytucjami: