Lingwistyczne Development Center

Termin

04 października 2024 (pt.)

Prowadzący

 • Adam Ryszewski
  Adam Ryszewski
  konsultant-trener, asesor

  Ukończył psychologię oraz informatykę. Doświadczenie konsultanckie oraz menedżerskie zdobywał m.in. w następujących firmach: Intel, ProFirma, Combidata grupa ASSECO (PM, vice-dyrektor Pionu Rozwoju), Whitefox (członek zarządu). Obecnie CEO YARI oraz wykładowca SWPS.

  Specjalizuje się w rozwoju menedżerów i sił handlowych w oparciu o psychologiczne modele rozwoju Action Logic Framework. Autor programów szkoleniowych, narzędzi i ćwiczeń AC/DC oraz modeli kompetencji zawodowych. Interesuje się językiem i kognitywistyką oraz wykorzystaniem technologii w rozwiązaniach L&D.

  Doświadczenie (zarządzanie 100+ projektami, 390+ raportów DC, 4500+ godzin szkoleniowych/warsztatowych, 800+ godzin coachingu) zdobył realizując projekty m.in. dla: Allegro, Aviko CEE, EBV Elektronik, Fota, Gaspol, IBM, KIA Marvel, KPRM, Kancelaria Prezydenta RP, MetLife Amplico, Ministerstwo Edukacji Hiszpanii, MPiPS, MF, NF.pl, NovaTrading, UN (Economic Commission), Phoenix Pharma, PKP IT, Raben, Techdata, UCK, Urząd miasta Warszawy, Voestalpine Signaling Sopot, Vattenfall, Warta, WSIP.

Cena:

6000,00 PLN
PPNT Gdynia

Lokalizacja

PPNT Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Strona WWW
https://yari.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka_PPNT_legenda_2022.jpg

Opis Development Center

Dla kogo

 • Wszyscy ciekawi i jednocześnie odważni aby skonfrontować się z dużą ilością precyzyjnej informacji zwrotnej na swój temat np.:
 • Kierownicy zespołów, dyrektorzy, menedżerowie, team-liderzy, kierownicy projektów
 • Przedstawiciele handlowi, KAMowie, sprzedawcy, pracownicy działów zakupów
 • Pracownicy obsługi klienta, personel medyczny obsługujący pacjenta
 • Inni kluczowi dla organizacji specjaliści i eksperci

Oczekiwane rezultaty

 • Dostarczenie uczestnikom precyzyjnej informacji zwrotnej dotyczącej własnego funkcjonowania w zakresie: nawyków językowych, strategii konstruowania argumentacji merytorycznej, schematów reagowania emocjonalnego, stylu myślenia i podejmowania decyzji, preferowanej logiki działania
 • Omówienie z każdym z uczestników indywidualnych, praktycznych rekomendacji rozwojowych dotyczących zachowań, słabych i mocnych stron oraz predyspozycji związanych z możliwością przekroczenia ograniczeń aktualnego stadium rozwojowego
 • Weryfikacja założeń dotyczących własnego funkcjonowania. Rozszerzenie perspektywy umożliwiające identyfikację nowych możliwości i ograniczeń

Plan

 • 1 dzień sesji. Godzina rozpoczęcia ustalana indywidualnie. Czas trwania sesji ok. 3-4 godzin
 • Profil kompetencji, kontekst zadań i poziom trudności zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z uczestników DC
 • Termin feedbacku ustalany indywidualnie. Czas trwania feedbacku ok. 4 godzin
 • Poczęstunek

Program Development Center

Sesja

 • Ustalenie kontekstu działania uczestnika
 • Wybór profilu kompetencji i ćwiczeń
 • (rozmowy menedżerskie, sprzedażowe, negocjacje handlowe/zakupowe, obsługa klienta, ..)
 • Wywiady behawioralne
 • Symulacje trudnych rozmów
 • Zadania pisemne

Opracowanie raportu indywidualnego

 • Spisanie stenogramów
 • Przygotowanie komentarzy do transkrypcji rozmów
 • Opracowanie lingwistycznej analizy logiki działania
 • Nawyki zachowań i schematy reagowania
 • Szablony myślenia i podejmowania decyzji
 • Mapa języka
 • Analiza statystyczna
 • Opis mocnych i słabych stron
 • Umiejętności i predyspozycje
 • Rekomendacje i wskazówki
 • Miejsca potencjalnego przekroczenia ograniczeń aktualnego stadium rozwojowego

Rozmowa telefoniczna

 • Ustalenie terminu spotkania feedbackowego

Spotkanie feedbackowe

 • Przekazanie i omówienie raportu
 • Udzielenie dedykowanej informacji zwrotnej
 • Omówienie rekomendacji rozwojowych
 • Elementy pracy coaching’owej
 • Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania uczestnika

Szczegóły dotyczące metody

 • Znajdziecie Państwo TUTAJ

Dlaczego nasza firma?

 • Analiza lingwistyczna

  Specjalizujemy się w analizie języka wypowiedzi. W trakcie treningów precyzyjnie opisujemy powtarzające się konstrukcje językowe oraz schematy myślenia pojawiające się w wypowiedziach i reakcjach uczestników.

 • Praktyka

  Pracujemy metodą treningu poznawczo-behawioralnego. Zajęcia są wymagające i składają się z dużej ilości ćwiczeń. Będziesz zmęczona/y.

 • Trudny feedback

  Na szkoleniu najprawdopodobniej popełnisz sporo błędów i otrzymasz dużą ilość dedykowanej informacji zwrotnej. Nie będzie łatwo.

 • Rzeczywiste case’y

  W trakcie szkolenia pracujemy z realnymi, trudnymi sytuacjami, z którymi na codzień zmagają się nasi uczestnicy.

 • Małe grupy

  Maksymalnie 8 osób.
  Indywidualne podejście do każdego uczestnika.

 • Standard obsługi

  Komplet materiałów szkoleniowych. Certyfikaty ukończenia szkolenia.
  Przestronne, klimatyzowane sale. Poczęstunek dla każdego uczestnika.

Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenie

Liczba uczestników
Available za uczestnika: 3
Niestety. W tym terminie wszystkie miejsca są już zajęte. Spróbuj wybrać inny termin szkolenia.