Rozwój umiejętności menedżerskich

Termin

11 grudnia 2023 (pon.) - 26 lipca 2024 (pt.)
Trwające...

Prowadzący

 • Adam Ryszewski
  Adam Ryszewski
  konsultant-trener, asesor

  Ukończył psychologię oraz informatykę. Doświadczenie konsultanckie oraz menedżerskie zdobywał m.in. w następujących firmach: Intel, ProFirma, Combidata grupa ASSECO (PM, vice-dyrektor Pionu Rozwoju), Whitefox (członek zarządu). Obecnie CEO YARI oraz wykładowca SWPS.

  Specjalizuje się w rozwoju menedżerów i sił handlowych w oparciu o psychologiczne modele rozwoju Action Logic Framework. Autor programów szkoleniowych, narzędzi i ćwiczeń AC/DC oraz modeli kompetencji zawodowych. Interesuje się językiem i kognitywistyką oraz wykorzystaniem technologii w rozwiązaniach L&D.

  Doświadczenie (zarządzanie 100+ projektami, 390+ raportów DC, 4500+ godzin szkoleniowych/warsztatowych, 800+ godzin coachingu) zdobył realizując projekty m.in. dla: Allegro, Aviko CEE, EBV Elektronik, Fota, Gaspol, IBM, KIA Marvel, KPRM, Kancelaria Prezydenta RP, MetLife Amplico, Ministerstwo Edukacji Hiszpanii, MPiPS, MF, NF.pl, NovaTrading, UN (Economic Commission), Phoenix Pharma, PKP IT, Raben, Techdata, UCK, Urząd miasta Warszawy, Voestalpine Signaling Sopot, Vattenfall, Warta, WSIP.

Cena:

1600,00 PLN
PPNT Gdynia

Lokalizacja

PPNT Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Strona WWW
https://yari.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka_PPNT_legenda_2022.jpg

Opis szkolenia

Dla kogo

 • Kierownicy zespołów, dyrektorzy, team-liderzy, menedżerowie, kierownicy projektów

Oczekiwane rezultaty

 • Podniesienie skuteczności zarządzania ludźmi, budowania motywacji i zaangażowania
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych w rozmowach 1-na-1 oraz spotkaniach grupowych
 • Nauka praktycznych technik udzielania informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy

Plan

 • 2 dni szkoleniowe
 • Rozpoczęcie o godzinie 8:30
 • Zakończenie o godzinie 15:30
 • Kawa, poczęstunek, obiad

Program szkolenia

Przywództwo w modelach Action Logic Framework

 • Wprowadzenie do „Action Logic Framework” na przykładzie modelu Torberta
 • Proces rozwoju: omówienie kolejnych, coraz bardziej efektywnych stadiów oraz rozdzielających je kryzysów
 • Schematy myślenia oraz nawyki językowe i emocjonalne charakterystyczne dla każdej z 6 logik działania lidera
 • Analiza zachowań oraz schematy poznawcze pod kątem zrozumienia silnych stron i ograniczeń własnego stylu funkcjonowania

Rozmowy menedżerskie – komunikacja z pracownikiem

 • Budowanie motywacji
 • Zaangażowanie – wyznaczanie celów, delegowanie zadań, egzekwowanie
 • Udzielenie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Budowanie odpowiedzialności – wg metody „Solution Focus”
 • Komunikacja asertywna, stawianie granic
 • Praca z emocjami, układy mięśni twarzy i mikroekspresje (system FACS)
 • Korygowanie nieefektywnych postaw i zachowań, rozmowa dyscyplinująca
 • Rozwiązywanie konfliktów, relacje w pracy
 • Radzenie sobie z manipulacją (trójkąt Karpmana: Ofiara-Ratownik-Prześladowca)
 • Gry językowe

Lider grupy – interakcje w zespole

 • Proces grupowy
 • Ustalanie reguł pracy grupy
 • Przywództwo w grupie
 • Budowanie zaangażowania
 • Rywalizacja a współpraca
 • Radzenie sobie z konfliktami, budowanie porozumienia w sytuacjach różnicy zdań
 • Wspólne określanie celów i budowanie rozwiązań
 • Budowanie skutecznej argumentacji merytorycznej
 • Uwzględnianie uwagi i sugestii, radzenie sobie z obiekcjami
 • Techniki skupiania uwagi grupy

Dlaczego nasza firma?

 • Analiza lingwistyczna

  Specjalizujemy się w analizie języka wypowiedzi. W trakcie treningów precyzyjnie opisujemy powtarzające się konstrukcje językowe oraz schematy myślenia pojawiające się w wypowiedziach i reakcjach uczestników.

 • Praktyka

  Pracujemy metodą treningu poznawczo-behawioralnego. Zajęcia są wymagające i składają się z dużej ilości ćwiczeń. Będziesz zmęczona/y.

 • Trudny feedback

  Na szkoleniu najprawdopodobniej popełnisz sporo błędów i otrzymasz dużą ilość dedykowanej informacji zwrotnej. Nie będzie łatwo.

 • Rzeczywiste case’y

  W trakcie szkolenia pracujemy z realnymi, trudnymi sytuacjami, z którymi na codzień zmagają się nasi uczestnicy.

 • Małe grupy

  Maksymalnie 8 osób.
  Indywidualne podejście do każdego uczestnika.

 • Standard obsługi

  Komplet materiałów szkoleniowych. Certyfikaty ukończenia szkolenia.
  Przestronne, klimatyzowane sale. Poczęstunek dla każdego uczestnika.

Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenie

Liczba uczestników
Available za uczestnika: 0
W tym terminie nie ma już miejsc. Sprawdź inne terminy szkolenia!